พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศ


... ...เลขที่ : 0201
ประเภทพระเครื่อง : พระกริ่ง
ชื่อพระเครื่อง : พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศ
สถานะ (ให้ชม/เช่าบูชา) :
ข้อมูลของพระเครื่อง : พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศ ตามประวัติมีการสร้าง 6 ครั้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2382-2434 โดยฝีมือช่างหลวง เพื่อแจกเป็นที่ระลึกให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารใกล้ชิด องค์นี้เนื้อเปียกทอง
Copyright © 2019 Form Webmaster Amuletherritage.
กลับด้านบน