เกี่ยวกับเรา


เว็บไซต์ amuletheritage.com จัดสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มีจุดประสงค์เพื่อ
1. เป็นแหล่งแสดง โบราณวัตถุและวัตถุมงคลที่ทรงคุณค่า ให้ผู้ที่สนใจและผู้ชื่นชอบในพุทธศิลป์ได้ชม ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในแต่ละยุคแต่ละสมัย คติความเชื่อของคนไทย แรงจูงใจที่สร้างและที่มา โดยจัดแบ่งเป็น 11 ประเภทดังนี้ พระสมเด็จ พระเนื้อผง พระปิดตา พระกริ่ง พระเนื้อชิน พระเนื้อดิน พระหลวงปูทวด
พระเหรียญ-พระหล่อ เครื่องรางของขลัง พระพุทธรูปบูชา และ เหรียญที่ระลึกในวาระพิเศษ
2. เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่บทความพระเกจิอาจารย์
3. สร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนถิ่นกำเนิดของโบราณวัตถุและวัตถุมงคล
4. เป็นแหล่งอนุรักษ์ และ เผยแพร่บทกลอนอันไพเราะที่เขียน โดย ชมรมคนชอบกลอน KU27 มีหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิเช่น พระเครื่อง ดอกไม้ เทศกาลและวันสำคัญ
5. แบ่งปันให้ผู้มีจิตศรัทธาหรือผู้สนใจได้เช่าพระเครื่องและพระพุทธรูปบูชา

ขอขอบคุณ Google ที่เป็นแหล่งในการสืบค้นข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล
ขอขอบคุณ อาจารย์รงรอง แรมสิเยอ และ คุณเจษฎา สุขสมพืช แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ให้ความรู้ ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำการสร้างเว็บไซต์

รศ. วราภรณ์ สุขสุชะโน

The website amuletheritage.com was created in 2015 with below purpose.
1. To conserve, share and learn arts and culture in each age. Also to share the belief of Thai people and motivation of making the amulets of the Pra som dej, amulets with powdered texture, Pra pid ta, pra kring, metal (shin) amultes, soil texture amulets, Luang Pu Tuad, Buddha statues and coins.
2. To collect and publish interesting The Gurus articles.
3. To motivate visitors to visit the origin of antiques and sacred objects.
4. To share the beautiful poems written and preserved by KU27 which has many interesting topics such as amulets, flowers, festivals and important events.
5. To trade the amulets.

Thanks to Google for being a source of information and dissemination.
Thanks to Mrs. Rongrong Ramsiyer (Lecturer) and Mr. Jedsada Suksompuech, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University for your help and advice to create a website.

Assoc.Prof. Waraporn Suksuchano


สุนทรศักดิ์ สุขสุชะโน
ripavara@yahoo.com
081 348 2358, 081 692 9707
ID:

Copyright © 2019 Form Webmaster Amuletherritage.
กลับด้านบน