พระสมเด็จอรหัง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์


... ...เลขที่ : 0593
ประเภทพระเครื่อง : พระเนื้อผงยอดนิยม
ชื่อพระเครื่อง : พระสมเด็จอรหัง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
สถานะ (ให้ชม/เช่าบูชา) :
ข้อมูลของพระเครื่อง : พระสมเด็จอรหัง พิมพ์เล็ก เป็นพระสมเด็จเนื้อผงสีขาว รูปทรงแบบสี่เหลี่ยมชิ้นฟัก พุทธลักษณะเป็นพระปางสมาธิประทับนั่งบนฐาน 3 ชั้น มีประภามณฑลล้อมรอบเศียร ด้านหลังขององค์พระมีจารอักขระเป็นตัวหนังสือขอม คำว่า "อรหัง" สันนิษฐานว่า สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร) ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงสร้างพระสมเด็จอรหังชุดนี้

สมเด็จพระสังฆราช (สุก) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
Copyright © 2019 Form Webmaster Amuletherritage.
กลับด้านบน