พระปทุมมาศ


... ...เลขที่ : 0621
ประเภทพระเครื่อง : พระเนื้อชินยอดนิยม
ชื่อพระเครื่อง : พระปทุมมาศ
สถานะ(ให้เช่าบูชา/โชว์) :
ข้อมูลของพระเครื่อง : พระปทุมมาศ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี มีลักษณะคล้ายดอกบัวบาน องค์พระประทับนั่งปางสมาธิ กรอบที่เป็นดอกบัว และรอบนอกขอบเป็นรอยหยัก เนื้อชินเงินเช่นเดียวกับ พระมเหศวร พระพักตร์องค์พระพุทธรูปออกไปทางศิลปะขอม
Copyright © 2019 Form Webmaster Amuletherritage.
กลับด้านบน