พระพุทธรูปเชียงแสนทรงเครื่อง


... ...
... ...
... ...เลขที่ : 0709
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูปเชียงแสนทรงเครื่อง
สถานะ (ให้ชม/เช่าบูชา) :
ข้อมูลของพระเครื่อง : พระพุทธรูปเชียงแสนทรงเครื่อง ปางมารวิชัย หน้าตัก 20 นิ้ว
พระพุทธรูปเชียงแสนทรงเครื่อง (Crown Buddha Image) พุทธศตวรรษที่ 19-20 ลักษณะพุทธทางศิลปะ องค์พระเป็นพระพุทธรูปที่จัดสร้างตามความเชื่อของศาสนาพุทธ ปรากฏเป็นปางมารวิชัยศิลปะแบบเชียงแสนยุคต้น ราวรัชสมัยพ่อขุนเม็งรายมหาราช แห่งนครเชียงราย ด้วยเครื่องทรงองค์ประกอบที่บ่นบอกถึงระดับชั้นแห่งผู้สร้าง ทำให้พระองค์นี้ถือได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียว (คน ธรรมดาในสมัยโบราณจะไม่นิยมสร้างพระที่มีเครื่องทรงแม้ขุนนางก็ยังไม่ปรากฏ ต้องเป็นชั้นกษัตริย์ผู้ครองนครเท่านั้น และการสร้างมักมีพิธีใหญ่ มีการเชิญเทวดาลงมาสถิตปกป้ององค์พระและอำนวยชัยแก่พุทธศาสนิกชนที่กราบให้บูชา)
ลักษณะทางกายภาพ องค์พระหล่อด้วยโลหะผสมประเภทสำริด (Bronze) ผิวขัดมีการตบแต่งผิวกายภายหลังจากชิ้นงานสำเร็จ อันเป็นลักษณะของเชิงช่างชั้นสูงในสมัยนั้น มีรักประปราย พระพุทธรูปมีลักษณะทรงเครื่องเต็มองค์ และสิ่งที่บ่งบอกถึงความหายากได้แก่ ปางพระพุทธรูปเป็นปางสะดุ้งมาร จากธรรมชาติของพระพุทธรูปเชียงแสนทรงเครื่องพิจารณาได้ว่า องค์พระไม่ผ่านการฝังดินมาก่อน องค์พระถูกเก็บรักษาไว้ในที่อันรโหฐานเรื่อยมา ปรากฏรอยหยิบจับเพื่ออัญเชิญเคลื่อนย้ายหรือประกอบพิธีตามสัดส่วนเช่น แนวพระกร ลำพระองค์ เป็นต้น แววพระเนตรไม่มีการตบแต่งพระเนตรด้วยแก้วหรืออัญมณีใดๆ (โดยมากที่ใช้แก้วตบแต่งพระเนตรมักพบในพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาตอนต้น กลางและปลาย หรือตรงกับศิลปะเชียงแสนยุคสิงห์หนึ่งลงมา)
(อ้างอิง: Supreme Lanna. (2014). Crown Buddha Image. Retrieved March, 2015, from Supreme Lanna: website http://supreme-lanna.lnwshop.com/article/ )
Copyright © 2019 Form Webmaster Amuletherritage.
กลับด้านบน