พระสิวลี หลวงปู่ทิม


... ...เลขที่ : 0767
ประเภทพระเครื่อง : พระเนื้อผงยอดนิยม
ชื่อพระเครื่อง : พระสิวลี หลวงปู่ทิม
สถานะ (ให้ชม/เช่าบูชา) :
ข้อมูลของพระเครื่อง : พระสิวลี หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง
ตามประวัติ พระสิวลี เป็นพระมหาเถระที่มีประวัติแปลก คือ ท่านอยู่ในครรภ์มารดานานถึง 7 ปี 7 วัน ด้วยอำนาจบุพกรรมตามมาส่งผล และ พระพุทธเจ้า ทรงยกย่องให้อยู่ในตำแหน่ง เอตทัคคะ ของบรรดาพระภิกษุผู้เลิศด้วย ลาภ และ ยศ ...คำว่า “เอตทัคคะ” หมายถึงผู้ประเสริฐสุดในทางใดทางหนึ่ง เป็นตำแหน่งทางพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งให้พุทธบริษัท โดย เอตทัคคะ ที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ มีทั้งหมด 41 ท่าน ล้วนเป็น พระอสีติมหาสาวก ทั้งหมด (พระพุทธเจ้าบวชให้ด้วยพระองค์เอง) (ที่มา : แล่ม จันท์พิศาโล, คม ชัด ลึก, 28 มีนาคม 2558)
Copyright © 2019 Form Webmaster Amuletherritage.
กลับด้านบน