พระพุทธรูป ปางลีลา


... ...
... ...เลขที่ : 1075
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ปางลีลา
สถานะ (ให้ชม/เช่าบูชา) :
ข้อมูลของพระเครื่อง : พระพุทธรูป ปางลีลา ศิลปะสมัยสุโขทัย มีพุทธลักษณะพระพักตร์ยาวรีเป็นรูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบลงต่ำ พระนาสิกงุ้ม พระโอษฐ์อมยิ้มเล็กน้อย พระเศียรประกอบด้วยขมวดพระเกศาขนาดเล็ก พระรัศมีเป็นเปลวเหนือพระเกตุมาลา ลำพระศอกลมกลึงรับกับพระอังสากว้าง บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรยาวจรดพระนาภี ปลายเป็นลายเขี้ยวตะขาบแสดงพระอาการดำเนินโดยยกพระบาทขวา พระหัตถ์ขวาทิ้งลงข้างพระองค์ เยื้องไปทางด้านหลังเล็กน้อย พระหัตถ์ซ้ายแสดงปางประทานอภัย ความสูงขององค์พระรวมฐาน 150 เซนติเมตร (60 นิ้ว) เนื้อสัมฤทธิ์
พระพุทธรูปปางลีลาในศิลปะสุโขทัยนั้น ถือเป็นความสำเร็จอย่างสูงของช่างชาวสุโขทัยที่เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมชาติและศิลปะอันเป็นที่สุดของพระพุทธรูปลีลาทุกสมัย ด้วยเหตุที่แต่เดิมทั่วในประเทศอินเดีย ลังกา พม่า ฯลฯ นั้นได้ปรากฏพระพุทธรูปลีลาในลักษณะของภาพจิตรกรรมหรือประติมากรรมนูนต่ำหรือนูนสูงเท่านั้น แต่ในสมัยสุโขทัยถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในโลกที่สามารถเนรมิตพระพุทธรูปลีลาแบบลอยตัวขึ้น สำหรับต้นเค้าของพระพุทธรูปปางนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นการแสดงถึงเหตุการณ์เมื่อพระองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดา ตามเรื่องในพุทธประวัติดังที่ได้พบเห็นในภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือภาพนูนต่ำดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในภาพจิตรกรรมหรือประติมากรรมนูนต่ำแสดงองค์ประกอบของภาพสมบูรณ์ตามเนื้อเรื่องด้วยการปรากฏภาพพระพุทธองค์ทรงดำเนินก้าวลงตามขั้นบันไดแก้วที่มีบันไดทองและบันไดเงินขนาบอยู่ทั้งสองข้าง พระพุทธองค์ทรงอยู่ท่ามกลางเหล่าทวยเทพอันมีพระอินทร์ พระพรหมและเทพทั้งปวงเป็นบริวารส่งเสด็จอยู่โดยรอบ ในกาลนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าทรงเปิดโลกให้นรก มนุษย์ และสวรรค์มองเห็นซึ่งกันและกันโดยตลอด จากความเป็นอัจฉริยะของช่างสุโขทัยได้ดัดแปลงภาพดังกล่าวด้วยการยกบันไดและเหล่าเทวดาทั้งหลายออก จึงทำให้องค์ประกอบของภาพคงเหลือแต่พระพุทธองค์ทรงพระดำเนินอย่างสง่างามแต่เพียงพระองค์เดียว
(ที่มา : phrathai.wordpress.com, Buddha Sukhothai, 28th September 2010)
Copyright © 2019 Form Webmaster Amuletherritage.
กลับด้านบน