เทวรูป พระอุมาเทวี


... ...
... ...เลขที่ : 1108
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูป พระอุมาเทวี
ข้อมูลของพระเครื่อง : เทวรูป พระอุมาเทวี-นางปัญญาบารมี ศิลปกรรมขอม เนื้อสัมฤทธิ์ สนิมสีฟ้าอมเขียว
พระแม่อุมาปัญญาบารมี เทพแห่งความเมตตา เป็นชายาแห่ง พระศิวะ มหาเทพผู้ทำลายสรรพสิ่งที่ไม่ดี พระแม่อุมาจึงเป็น ๑ ใน ๓ แห่งพระตรีศักติ ด้วย (ตรีศักติ หมายถึง พระแม่ทั้งสาม ได้แก่ พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี พระแม่สรัสวตี) มีลักษณะพิเศษ คือ มี ๒ ภาคอยู่ในร่างเดียวกัน ได้แก่ พระแม่อุมาปัญญาบารมี หรือ นางปารพตี โดยจะมีความเรียบร้อย และความเมตตา ส่วนอีกภาคหนึ่งจะมีลักษณะดูโหดร้ายรุนแรง เรียกท่านว่า เจ้าแม่กาลี หรือนางทุรคา ด้วยเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเกิดมาจากการที่มีเหล่าเทพได้พากันมาช่วยชุบขึ้นเพื่อช่วยกันปราบอสูร
พระแม่อุมาปัญญาบารมี เป็นเทวีแห่งอำนาจวาสนา และบารมีอันสูงสุด พระองค์ประทานยศถาบรรดาศักดิ์ และความเป็นใหญ่แก่ผู้หมั่นบูชาต่อพระองค์อย่างสม่ำเสมอ อำนาจแห่งพระแม่อุมานั้น ยิ่งใหญ่หาสิ่งใดเทียบได้ พระองค์ประทานชัยชนะเหนือศัตรู ประทานกำลังวังชาแห่งอิสตรี ทำลายสิ่งชั่วช้า ตลอดจนประทานบริวาร และอำนาจในการปกครอง พระองค์ยังประทานพรด้านความสมบูรณ์ ความอิ่มเอม ความผาสุกในการครองเรือน มีครอบครัวที่เปี่ยมสุข ตลอดจนการคุ้มครองผู้ศรัทธาให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง
(ที่มา : นุ เพชรรัตน์, ชั่วโมงเซียน-พุทธคุณแห่งเทพเจ้า, คม ชัด ลึก, 23 ส.ค. 2553)
Copyright © 2019 Form Webmaster Amuletherritage.
กลับด้านบน