พระพุทธรูปอู่ทอง ปางมารวิชัย


... ...
... ... ...เลขที่ : 1143
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูปอู่ทอง
สถานะ (ให้ชม/เช่าบูชา) :
ข้อมูลของพระเครื่อง : พระพุทธรูปอู่ทอง ปางมารวิชัย พุทธลักษณะ พระพักตร์สี่เหลี่ยม สีพระพักตร์ถมึงทึง ขมวดพระเกศาเล็ก มีไรพระศก (แนวที่ปรากฏอยู่ระหว่างพระนลาฏและขมวดพระเกศา) พระรัศมีเป็นเปลว ชายสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ปลายตัดตรง นิยมทำพระพุทธรูปที่มีพระชงฆ์เป็นสันที่เรียกว่า “พระแข้งคม” ประทับนั่งเหนือฐานที่เว้าเป็นร่อง เนื้อสัมฤทธิ์ หน้าตัก 16 นิ้ว
Copyright © 2019 Form Webmaster Amuletherritage.
กลับด้านบน