พระพุทธรูป ทรงเครื่อง ศิลปะลพบุรี-เขมรบายน


... ...
... ...เลขที่ : 1148
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : พระพุทธรูป ทรงเครื่อง ศิลปะลพบุรี-เขมรบายน
สถานะ (ให้ชม/เช่าบูชา) :
ข้อมูลของพระเครื่อง : พระพุทธรูป ทรงเครื่อง ปางสมาธิ หน้าตัก 20 นิ้ว เนื้อสัมฤทธิ์ สนิมเขียว-แดง ศิลปะลพบุรี-เขมรบายน พุทธลักษณะ ประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระนลาฏกว้าง มีอุณาโลมระหว่างพระขนงที่ติดกันเป็นรูปลายเส้นปีกกา พระเนตรเรียว พระนาสิกแบน พระโอษฐ์แบะ ทรงเครื่องประดับกรองศอ ยอดมงกุฎทรงกรวยพระหัตถ์ขวาถือวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ พุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๙ (อ้างอิง : คีโท ถั่วทอง, ประติมากรรม พระบูชา เล่ม1)
Copyright © 2019 Form Webmaster Amuletherritage.
กลับด้านบน