เทวรูป เหวัชระเทพสตรี


... ...
... ...เลขที่ : 1186
ประเภทพระเครื่อง : พระพุทธรูปบูชา
ชื่อพระเครื่อง : เทวรูป เหวัชระเทพสตรี
สถานะ (ให้ชม/เช่าบูชา) :
ข้อมูลของพระเครื่อง : เทวรูป ศิลปะเขมร เทวรูปเหวัชระเทพสตรี หรือเรียกว่า นางโยคินี ส่วนใหญ่สร้างขึ้นเนื่องในพุทธศาสนาแบบมหายานนิกายวัชรยานหรือพุทธตันตระ ตามคติความเชื่อในลัทธิศาสนา สำหรับผู้เลื่อมใสศรัทธาใช้เป็นสื่อในการเข้าถึงเทพองค์นั้น เพื่อให้ช่วยคุ้มครอง ขจัดความเลวร้าย หรือเพื่อให้มีอิทธิฤทธิ์ ความสูงประมาณ 51 เซนติเมตร
Copyright © 2019 Form Webmaster Amuletherritage.
กลับด้านบน